Pytania Ogólne

Leia umożliwia wyświetlanie obrazu w powietrzu - obrazu, przez który można przełożyć rękę lub przejść, ale nie jest to projekcja 3D. Obraz jest płaski, a zatem nie spełnia kryteriów definicji hologramu.

Jak wyżej. Nie. Powierzchnia projekcyjna jest płaska, ale wyświetlane materiały 3D sprawiają wrażenie przestrzennych z pewnej odległości.

Do produkcji mgły, podobnie jak w przyrodzie, używana jest zwykła woda demineralizowana. Można powiedzieć, że Leia jest rodzajem waporyzatora.

Nie. Nie ma jednego zalecanego typu projektora. Jego rodzaj i moc zależy od jasności miejsca, w którym będzie używany.

Powierzchnia projekcyjna jest wykonana z mgły wodnej. W rzeczywistości jest chroniony specjalnymi kurtynami powietrznymi, ale nie zaleca się używania urządzenia w przeciągach lub bezpośrednio podmuchu powietrza. Jak można się domyślić, Leia nie nadaje się do użytku na zewnątrz.

Obraz jest wyświetlany za pomocą projektora tylnego. Projektor musi być ustawiony przodem do widowni. Obraz można zobaczyć z obu stron, ale do tego celu potrzebne będą dwa projektory.

Tak. Oprócz urządzeń dostępnych w naszej ofercie, możemy realizować zamówienia niestandardowe o dowolnym rozmiarze. Należy jednak pamiętać, że wiąże się to z opracowaniem nowego projektu, a tym samym o wiele wyższej ceny zakupu. Oferty na niestandardowe zamówienia są przygotowywane na życzenie klienta.

Leia S-95 zużywa ok. 400 ml wody na godzinę. W przypadku Leia X-300 wynosi to 4 litry na godzinę. Wyświetlacz powinien być zasilany wodą demineralizowaną. Używanie wody z kranu nie jest zalecane ze względu na osadzający się kamień.

Nie ma ograniczeń czasowych, jeśli chodzi o nieprzerwaną pracę urządzenia. Dopóki wyświetlacz jest zaopatrzony w wodę, będzie działał.

Leia Display System © Copyright 2020. All rights reserved

TOP